چشم انداز، رسالت و ارزشها

 

رسالت و افق فعاليت هاي ما در بزرگترين مجموعه سرمايه گذاري دارويي كشور دربرگيرنده تحقيق، توليد و توزيع داروها،‌ مواد دارويي،‌ مكمل ها و ديگر محصولات مؤثر بر سلامتي انسان با استفاده از فناوري پيشرفته و مديريت هوشمند براي حفظ تندرستي و شادابي مردم جهان است.

در اين راستا، ارتقای علمي سرمايه هاي انساني و حفظ منافع كليه ذي نفعان، تكميل كننده اين رسالت است.

ارزش های محوری ما عبارتند از باور و اعتقاد عميق به:

تحكيم و تقويت بنيان شركت بوسيله ارتقا ‌ارزش هاي اقتصادي

ايجاد هم افزايي

ايجاد همكاري مؤثر بين شركت هاي مجموعه درجهت منافع گروه

تحول و توسعه دركليه ابعاد فعاليت هاي گروه

عملكرد با كيفيت در جهت توسعه پايدار

اعتلاي كرامت انساني

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus