فعالیت های اصلی

شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين (TPICO)، مديريت راهبردی، سرمایه گذاری و پورتفوی شرکت های تابعه را در حوزه هاي مختلف زیر بر عهده دارد:
• تحقيق و توسعه در فناوري هاي نوين دارويي
• تولید مواد اوليه دارويي
• تولید مواد شيميايي
• تولید داروهاي انساني
• تولید داروهاي دامي
• تولید مكمل هاي غذايي
• تولید تجهيزات پزشكي
• توزيع و مدیریت شبکه های پخش دارو
• بازرگاني داخلي و خارجي دارو
• فروش داروخانه اي دارو

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus