شرکت های تابعه

شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با برخورداری از کلیه اجزاء زنجیره ارزش صنعت دارو واجد پرتفوی کاملی از فعالیتهای مرتبط صنایع داروئی می باشد که از تحقیق و توسعه جهت ایجاد مولکولهای داروئی جدید شروع میشود و با تولید مواد اولیه و سپس شکل نهائی داروهای فرموله شده ادامه می یابد ونهایتاً به توزیع، بازرگانی و عرضه داروخانه ای دارو میرسد. این شرکتها شامل مجموعه های زیرمی باشد.

گروه بندی موضوعی شرکت های TPICO

 

       بازرگانی            مدیریت خدمات داروخانه ای        پخش و توزیع    تولید محصول نهایی      تولید مواد اولیه تحقیق و توسعه 

گسترش بازرگانی داروپخش

مدیریت تولید وخدمات پارس دارو

توزیع داروپخش

داروپخش تولید مواد اولیه دارو پخش (تماد) توفیق دارو
اوزان سیماشیمی

پخش هجرت

کارخانجات داروپخش

شیمی دارویی داروپخش

 
   

شركت توزيع داروهاي دامي

داروسازی اکسیر

آترا

 
    شركت پخش اكسير ابوریحان

شیمیایی ره آورد تأمین

 
      زهراوی آنتی بیوتیک سازی  
     

داروسازی رازک

 فرآیند گستر تامین  
     

داملران رازک

 داروسازی دانا  
     

فارابی

 شیرین دارو  
     

شرکت پارس دارو

 کلر پارس  
     

کاسپین تأمین

   
      ژلاتین کپسول ایران    
      شهید قاضی    
      بیودارو    

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus