سرمایه گذاری توسعه محصول

 

 

شرکت های تابعه TPICO به طور مستمر در پروژه های متعدد توسعه محصول (اعم از مواد اولیه و فرمولاسیون)، با نگاه حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا و با فناوریهای نوین سرمایه گذاری می نمایند که در حال حاضر مبلغ کل این پروژه ها در قالب افزایش سرمایه به بیش از 2800 میلیارد ریال می رسد.

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus