تصویر محتوا

هلدینگ دارو در یک نگاه

زنجیره ارزش آفرین TPICO با پژوهش در حوزه فناوری های نوین آغاز می شود؛ با تولید مواد اولیه و محصول ...

تصویر محتوا

تحقیقات

كليه شركت هاي تابعه از یک واحد تحقيق و توسعه با امكانات بسيار پيشرفته برخوردارند كه در زمينه توسع ...

تصویر محتوا

تولید مواد اولیه

شرکت TPICO به عنوان بزرگترین مجموعه فعال در تولید مواد اولیه دارویی با مدیریت و مالکیت 11 شرکت تو ...

تصویر محتوا

تولید محصولات دارویی

الف) محصولات انسانی: این شرکت دارای 11 کارخانه تولید کننده محصولات دارویی انسانی با بیش از 730 قل ...

تصویر محتوا

توزیع دارو

شركت TPICO با مديريت و مالكيت 4 شركت توزيع داروي انساني و دامي و حدود 40% از سهم بازار، به عنوان ...

تصویر محتوا

بازرگانی

دو شرکت از گروه شرکت های تابعه TPICO در بخش بازرگانی فعال می باشند. در این شرکت ها واردات داروهای ...

تصویر محتوا

مدیریت داروخانه

با توجه به رسالت شرکت جهت ارتقاء زنجیره تولید، سلامت جامعه و بهبود کیفیت فرآیندها یکی از شرکت‌های ...

تصویر محتوا

تجهیزات پزشکی

TPICO با مدیریت و مالکیت دو شرکت که در بخش تامین، تولید و بازرگانی تجهیزات پزشکی فعالیت می نماید ...

تصویر محتوا

شرکای جهانی

TPICO با تاکید فزاینده بر همکاری های گسترده جهانی، داد و ستدهای مستمر و ارزش آفرینی را ایجاد نمود ...

 

رویدادها

  • تصویر محتوا
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus